กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

 

รร.บ้านป่าหม้อหนองคู รร.บ้านแก่นประดู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุก ใคร่อยากรู้ ตามแนว Active Learning

More...
ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

งดรับ งดให้ No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร่วมใจ โปร่งใส ปลอดทุจริต คอรัปชั่น งดรับ งดให้ ของขวัญแก่ข้าราชการในทุกโอกาส

More...
งดรับ งดให้  No Gift Policy

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้ สารสนเทศ
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
   data.go.th
   apps.go.th
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
 
เอกสาร คู่มือ
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   26 คน

สถิติปีนี้:        1329 คน

สถิติทั้งหมด: 31118 คน


ทะเบียนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
รหัสนักเรียน นำหน้า ชื่อ สกุล ชั้น อายุ (ปี)
3884 เด็กชาย ฐิติพันธ์ หัศกรรจ์ อ.3 6
3865 เด็กหญิง ชุติมา จงโปร่งกลาง อ.3 6
2758 เด็กชาย ทัตพงศ์ คุณทะวงษ์ ป.6 12
3750 เด็กชาย ธนภัทร ชัยสะอาด ป.6 12
3747 เด็กชาย มัญชนะ นาคเหนือ ป.6 12
3751 เด็กชาย ศิลา สุดชาติ ป.6 12
3748 เด็กชาย วิชานาถ พรมกรรณ์ ป.6 12
3783 เด็กชาย สิทธิพล ทองแพง ป.6 11
3784 เด็กชาย สุรสิทธิ์ วันชัย ป.6 11
3782 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ มหา ป.6 12
3871 เด็กชาย อริสรา ทองอาจ ป.6 12
3756 เด็กหญิง ธันยพร บูรพัฒน์ ป.6 12
3755 เด็กหญิง กัลยากร ล่ามะโรง ป.6 12
3785 เด็กหญิง พรรวินท์ แสนสนิท ป.6 11
3786 เด็กหญิง จุฑามณี คำแก้ว ป.6 12
3821 เด็กหญิง ธิดาขวัญ ศรีสุก ป.6 12
3838 เด็กหญิง ชญาดา สีพฤกษ์ ป.6 11
3764 เด็กชาย จักรกฤษ กรุณา ป.5 11
3766 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โนนทิง ป.5 11
3777 เด็กชาย เดชา เนตรอุบล ป.5 11
3768 เด็กชาย ฐิติศักดิ์ แจ้งคำ ป.5 11
3779 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีแหงโคตร ป.5 11
3776 เด็กชาย ชยากร หม่องคำเหล็ก ป.5 11
3791 เด็กชาย ดนุเดช ศรีโคตร ป.5 11
3807 เด็กชาย สุชากร เจริญไชย ป.5 11
3770 เด็กหญิง ณัฐกมล ชานุชิด ป.5 11
3771 เด็กหญิง เบญจมาศ คำภู ป.5 11
3772 เด็กหญิง พัชราภรณ์ หงษ์พันธ์ ป.5 11
3773 เด็กหญิง จิราทิพย์ จันทร์เพ็ง ป.5 11
3774 เด็กหญิง แพงขวัญ จันอุป ป.5 11
3798 เด็กหญิง กมลพรรณ เกตุเนียม ป.5 11
3792 เด็กหญิง อริสรา หมั่นบ่อแก ป.5 11
3809 เด็กหญิง เกษสุดา ประพาน ป.5 11
3794 เด็กชาย กนกศักดิ์ เนตรอุบล ป.4 9
3795 เด็กชาย พีรณัฐ จันเอี่ยม ป.4 10
3812 เด็กชาย พัฒนพงษ์ สีพูมี ป.4 10
3813 เด็กชาย ณฐวัฒน์ ปุยภูเขียว ป.4 10
3815 เด็กชาย ออสการ์ พาสันส์ ป.4 10
3814 เด็กชาย อัครพนธ์ คามนา ป.4 10
3803 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ดำสุวรรณ ป.4 10
3804 เด็กหญิง ปราริตา ประเสริฐสังข์ ป.4 10
3799 เด็กหญิง วริญธิญา แก้วแจ่มดา ป.4 10
3805 เด็กหญิง อิสราภรณ์ กึกก้อง ป.4 10
3800 เด็กหญิง สุธาดา เข็มจริยา ป.4 10
3801 เด็กหญิง ปานฤดี ป่าสนธิ์ ป.4 10
3872 เด็กหญิง อินทิรา ทองอาจ ป.4 10
3816 เด็กชาย รักทุกคน สุขะ ป.3 9
3817 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ทองคำ ป.3 9
3818 เด็กหญิง เกสรา คำงาม ป.3 9
3831 เด็กหญิง บัวบูชา นามมูล ป.3 9
3832 เด็กหญิง กนกพร วงกอง ป.3 9
3833 เด็กหญิง ภัทรจิตร ประพาน ป.3 9
3824 เด็กชาย จักรพงศ์ วงศ์คำคูณ ป.2 8
3825 เด็กชาย ชญานิน เจริญชัย ป.2 8
3827 เด็กชาย วิทวัส คำแพว ป.2 8
3834 เด็กชาย ธนวัฒน์ เจริญไชย ป.2 8
3848 เด็กชาย สิรวิชค์ วันชัย ป.2 8
3840 เด็กชาย ธิติสรณ์ ศรีสุก ป.2 8
3853 เด็กชาย โชติพัฒท์ หวะสุวรรณ์ ป.2 8
3841 เด็กชาย จอชชัว เจมส์ วู้ด ป.2 8
3842 เด็กชาย ศิวกร อินธิแสง ป.2 8
3855 เด็กชาย ธนวัฒน์ เกรียงสมร ป.2 8
3856 เด็กชาย ชยพล เนตรอุบล ป.2 7
3830 เด็กหญิง สโรชา สุภาษร ป.2 8
3828 เด็กหญิง การต์พิชชา จงโปร่งกลาง ป.2 8
3843 เด็กหญิง วรกานต์ ประสนิท ป.2 8
3858 เด็กหญิง พรณภา กัลยาประสิทธิ์ ป.2 7
3859 เด็กหญิง สุกฤตา บานแสน ป.2 7
3860 เด็กหญิง วราภรณ์ คามนา ป.2 7
3861 เด็กชาย ฐิรวัฒน์ พานิชา ป.1 7
3862 เด็กชาย ฐานพัฒน์ อุตรชาติ ป.1 7
3874 เด็กชาย วีระชัย สงภักดิ์ ป.1 6
3875 เด็กชาย ธีรภัทร จันทะดวง ป.1 6
3876 เด็กชาย จิรวัฒร์ รัตนะศรีทอง ป.1 7
3877 เด็กชาย ศิริโชค รามจาตุ ป.1 6
3878 เด็กชาย อัจฉริยเทพ คำแก้ว ป.1 7
3879 เด็กชาย ฑีฆายุ บัวไสย์ ป.1 6
3863 เด็กหญิง ณัฐชยา ชานุชิด ป.1 6
3864 เด็กหญิง ชลิดา วงค์นาคพันธ์ ป.1 7
3869 เด็กหญิง วิภาวี คำแพว ป.1 7
3873 เด็กหญิง ชยานันต์ ลีทา ป.1 7
3880 เด็กหญิง เปรมฤดี วงษ์ธานี ป.1 7
3881 เด็กหญิง พลอยพรรณ พิทักษ์โยธา ป.1 6
3882 เด็กหญิง หยาดทิพย์ บุญศรีเจริญ ป.1 7
3883 เด็กหญิง หยาดพลอด บุญศรีเจริญ ป.1 7