กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

 

รร.บ้านป่าหม้อหนองคู รร.บ้านแก่นประดู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุก ใคร่อยากรู้ ตามแนว Active Learning

More...
ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

งดรับ งดให้ No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร่วมใจ โปร่งใส ปลอดทุจริต คอรัปชั่น งดรับ งดให้ ของขวัญแก่ข้าราชการในทุกโอกาส

More...
งดรับ งดให้  No Gift Policy

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้ สารสนเทศ
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   สิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่
   รับส่งหนังสือราชการ-Amss++
   ตรวจสอบเงินเดือนครู
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   E-MIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วๆไป
   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เอกสาร คู่มือ
    อาหารและสารอาหาร
    กระรอกรอบรู้
    เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    คุณภาพของน้ำดื่ม
    ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   18 คน

สถิติปีนี้:        1386 คน

สถิติทั้งหมด: 31175 คน

กิจกรรม สพป.มค3
    O-NET 2564

O-NET 2564...
    พนักงานไตรับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอมอบใบประกาศฉบับนี้ เพื่อแสตงว่า โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู STRY OF PUBUC HEALT POSSIBLE KHON KAEN พนักงานไตรับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (นายภาคี ทรัพย์ฟิพัฒน์) นา...
    ได้รับการรับรองภายนอกจาก สมศ.รอบ4

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชบ) ที่ สมศ. B๓๓๒๕๒ /๒๕๖๔ หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสตงการรับรองว่า โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองดู ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๔-๒...
    เกียรติบัตร O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากปี 61

    เกียรติบัตร สพป.ขอนแก่น เขต 1 มอบให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูเพื่อแสดงว่ามีร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู...
    เกียรติบัตร Open House โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร จัดกิจกรรมOpen House ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้รับรางวัลจาการร่วมกิจกรรมอาทิเช่น เด็กหญิงจุฑามณี  คำแก้ว  เด็กชายสิทธิพล  ทองแพง  เด็กชายศิลา  สุดช...
    เกียรติบัตร อบรมพัฒนาโค้ดดิ้ง

ผู้บริหารอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒาทักษะด้านโค้ดดิ้ง วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล...
    ผลงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562

ผลงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2562 ในส่วนของครู นักเรียน ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ฯ ทั้งระดับกลุ่มเครือข่ายและระบบเขตพื้นที่การศึกษา...
    ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือ

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนต้นแบบสุจริต จังหวัดปราจีนบุรี...
    โครงการ To Be Number One

โรงเรียนเป็นสมาชิกโครงการTo be Number One ตั้งแต่ปี 2558 สืบต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์นักเรียนอย่างน่อเนื่อง...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...