กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

 

สัญญาด้วยกาย MOU กระทำด้วยใจที่ทุ่มเท เพื่อเด็กนักเรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมาย คำรับรองปฏิบัติราชการ ทั้งนี้นั้นหลักฐานร่องรอยนี้เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่ที่พึงกระทำเพื่อการศึกษา

More...
ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

นิเทศภายใน

 

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

More...
นิเทศภายใน

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

ออกมาเล่นกันเถอะ

 

การเล่นคือการฝึกทักษะ ดีต่อร่างกาย และส่วนต่างๆภายในรวมไปจนถึงสภาพจิตใจ และความคิดอ่านจะปราดเปรียว kidactiveplay.com

More...
ออกมาเล่นกันเถอะ
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
   data.go.th
   apps.go.th
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      86 คน

สถิติเดือนนี้:   2228 คน

สถิติปีนี้:        22426 คน

สถิติทั้งหมด: 24270 คน

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR


เมื่อ [2019-04-01 23:22:54]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา๒๕๖๑

  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี

การศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ ส่วน ได้แก่

          ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

          ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

          ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

 

                                                                  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

                                                  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

                                                                                        ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

1). ไฟล์ 2.SAR ปี2561-27-มีนาคม2562 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู.doc
2). ไฟล์ 2.SAR ปี2561-27-มีนาคม2562 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู.pdf
3).
ดูขนาดภาพจริง
ที่มา:  คลิกที่นี่