กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

 

รร.บ้านป่าหม้อหนองคู รร.บ้านแก่นประดู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุก ใคร่อยากรู้ ตามแนว Active Learning

More...
ความสุขและสนุกในการใคร่รู้

งดรับ งดให้ No Gift Policy

 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร่วมใจ โปร่งใส ปลอดทุจริต คอรัปชั่น งดรับ งดให้ ของขวัญแก่ข้าราชการในทุกโอกาส

More...
งดรับ งดให้  No Gift Policy

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้ สารสนเทศ
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   สิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่
   รับส่งหนังสือราชการ-Amss++
   ตรวจสอบเงินเดือนครู
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   E-MIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วๆไป
   แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เอกสาร คู่มือ
    อาหารและสารอาหาร
    กระรอกรอบรู้
    เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    คุณภาพของน้ำดื่ม
    ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
    O14 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O27 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีการศึกษา 2565
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   8 คน

สถิติปีนี้:        41 คน

สถิติทั้งหมด: 31374 คน

 


ITA 2565 (OIT)เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1      โครงสร้างหน่วยงาน
O2      ข้อมูลผู้บริหาร
O3      อำนาจหน้าที่
O4      แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5      ข้อมูลการติดต่อ
O6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7      ข่าวประชาสัมพันธ์
O8      Q&A
O9      Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10    แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11    รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการให้บริการ 

O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17    E–Service / AMSS++ /GIS /MOBEC DMC/ E-MIS

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19    รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26     การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29     แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O31     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี
O32     ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น | กระทู้ถามตอบ 
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34     เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร ไทย/อังกฤษ  |  นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36     การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39     แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
O40     รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
O41     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42    X(ประเมินครั้งแรก) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43    X(ประเมินครั้งแรก) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่