กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู PA-MOR-NONG-KOO SCHOOL     อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1    


ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

 

สัญญาด้วยกาย MOU กระทำด้วยใจที่ทุ่มเท เพื่อเด็กนักเรียนมีพัฒนาการตามเป้าหมาย คำรับรองปฏิบัติราชการ ทั้งนี้นั้นหลักฐานร่องรอยนี้เพื่อให้ระลึกถึงหน้าที่ที่พึงกระทำเพื่อการศึกษา

More...
ลงนามคำรับรองMOUครูเพื่อศิษย์

นิเทศภายใน

 

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2562 ช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู

More...
นิเทศภายใน

24/7 Support ติดต่อเรา

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม งานราชการ หรืองานบริการภายในสถานศึกษา ได้ตลอด 24 ชม. ที่ เบอร์มือถือ 098164 9571 E-mail:kroopanuwat@gmail.com   หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

More...
24/7 Support ติดต่อเรา

The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

 

ฟ้ามิได้แบ่ง ‘ยอดคน’ กับ ‘คนธรรมดา’ ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอแต่นั้นมิใช่เพราะ ‘ฟ้ากำหนด’ การที่ ‘ยอดคน’ ปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ ‘ฝึกฝน’ และ ‘เรียนรู้’ ที่จะเป็นยอดคน

More...
The One ยอดคน กับ คนธรรมดา

ออกมาเล่นกันเถอะ

 

การเล่นคือการฝึกทักษะ ดีต่อร่างกาย และส่วนต่างๆภายในรวมไปจนถึงสภาพจิตใจ และความคิดอ่านจะปราดเปรียว kidactiveplay.com

More...
ออกมาเล่นกันเถอะ
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
 
คลังความรู้
   อาหารและสารอาหาร
   กระรอกรอบรู้
   เด็กกับมือถือ อันตรายหรือไม่?
    ประจุไฟฟ้าอิสระ
   คุณภาพของน้ำดื่ม
   data.go.th
   apps.go.th
   GIS แผนที่บ้านนักเรียน
   ตัวอย่าง งานประกันคุณภาพ
   ติดต่อผอร.ร.สพป.ขอนแก่นเขต 1
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    คณิตคิดในใจThinking math มีข้อสอบO-NETป.6ปี2560 สื่อ 60 พรรษา สำหรับครูและนักเรียน
    นวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ ศน.พงษ์ลัดดา แม่กก แม่กด แม่กง แม่กม แม่กน แม่เกย แม่เกอว
    เทคนิค วิธีกาารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    เล่มแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
    พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Breaking News
  Latest News
 
News Online
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   22 คน

สถิติปีนี้:        1293 คน

สถิติทั้งหมด: 31082 คน

 
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 1 (บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 บ้านค้อท่อนน้อย นาย อนันต์พร บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-3369415
2 บ้านโคกสีโคกเปี้ย นาย ไพฑูรย์ วงศ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-9253272
3 บ้านชำจานเนินทอง นาย นพรัชต์ วรวสุวัส ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-8521201
4 บ้านตอกแป้น นาย สัญชัย เกาะแก้ว รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7235793
5 บ้านโนนเรือง นาง วันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-1503919
6 บ้านโนนลาน นาย นิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5702490
7 บ้านหนองกุงน้อย นาย วิสิทธิ์ จันทะนุกูล รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5855368
8 บ้านหนองปอ นาย อนันต์พร บุญพงษ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 099-3369415
9 บ้านหินลาดวังตอ นาย สุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4166150
10 บ้านหินลาดวังตอ นาย ณัฐพล นาคดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน 087-6437531
11 บ้านไก่นา นางสาว อภิญญา แสนวิชัย รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-0064344
12 บ้านโคกนางามปลาเซียม นาย ลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5715161
13 บ้านโนนแต้ นาย ไพฑูรย์ วงศ์ภักดี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-9253272
14 ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) นาย ธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-0050041
15 ไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) นางสาว ปรีญานุช บุศราคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 086-8583959
16 บ้านนาเพียง นาง กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-6493564
17 บ้านคำบอน นาง จุฑามาศ นาสิงห์ขันธ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-081497
18 บ้านโนนท่อนวิทยา นาย ครรชิต หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-2642866
19 บ้านบึงแก นาย รัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-9426406
20 บ้านหนองค้ากลางฮุง นาย คุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-1522841
21 บ้านหนองเบ็ญ นาย วีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-0303600
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 2 (บ้านทุ่ม แดงใหญ่ สาวะถี)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) นาย สันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0594548
2 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) นางสาว รติรัตน์ ชนะกาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน 099-4625665
3 บ้านม่วง นาย ชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223392
4 บ้านม่วง นางสาว ดุษณียา บุดดานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน 095-9936191
5 บ้านแดงน้อย นาย จำเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-2317027
6 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ นาย ทองสา คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0740994
7 บ้านกุดนางทุย นาย ทองสา คำเงิน รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0740994
8 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) นาย สนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-5994153
9 บ้านหนองหลุบ นาย พีรเดช ทิ้งแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5494555
10 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง นาง ศิริลักษณ์ แสนตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8629777
11 บ้านโคกล่าม นาย ปรัชญา อุ่นทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-8716394
12 บ้านงิ้ว นาย ทองอยู่ พระชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 092-8782823
13 บ้านโนนกู่ นาง อรสา นามบิดา รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 066-1649228
14 บ้านโนนรังวิทยาคาร นาง อัศรินทร์พร วงธิสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-6701098
15 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น นางสาว พิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-8626542
16 บ้านม่วงโป้ นาง อรสา นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 066-1649228
17 บ้านเหล่าเกวียนหัก นางสาว ชลธิชา ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-4590891
18 บ้านลาดนาเพียง นาย รุ่งเรือง โพธิ์ตะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-6379789
19 บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) นาย วรศิลป์ นิลเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2337966
20 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก ว่าที่ ร.ต. เอกราช อุปศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-9542133
21 บ้านหนองปิง นาย สวัสดิ์ ศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-8516471
22 บ้านหินขาว นาย เชิดชัย ฮวดศรี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 064-8394174
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 3 (บ้านศิลา โคกสี หนองตูม)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 บ้านโกทา นาย ศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-3924116
2 บ้านดงพอง นาย วชิระ ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-1329375
3 บ้านดอนยาง นาย รัฐภูมิ อินทรมณี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223207
4 บ้านเต่านอ นาย รัฐภูมิ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223207
5 บ้านโนนม่วง นาย ชาญชัยสวัสดิ์ อิสสระวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-4536563
6 บ้านศิลา นาย รัฐภูมิ อินทรมณี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223207
7 บ้านหนองกุงวิทยาคาร นางสาว ภัทราภรณ์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5634146
8 บ้านหนองหิน นาย รัฐภูมิ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223207
9 หนองไผ่มอดินแดง นาง อุไร ปัทถาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-0655895
10 บ้านห้วยชัน นาย รัฐภูมิ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4223207
11 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต นาย วิชัย รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-0085413
12 บ้านโคกแปะ นาย อัมพร ภูพานเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-4136563
13 บ้านโคกสีวิทยาเสริม นาย อภิชาติ ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-1038489
14 บ้านเลิง นาย วิชัย รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-0085413
15 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง นาย ชาญชัย เดชพละ ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9936195
16 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ นาย ผดุงศิลป์ กองจันทร์ดี  รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-7288338
17 บ้านหนองหัววัว นาง ศิริวัฒนา ต่อนี ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-8532504
18 บ้านโคกท่า นาง กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-6493564
19 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย นางสาว ญาณวดี เนื่องศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-5299199
20 หนองตูมหนองงูเหลือม นาย สวีทศักดิ์ สำนักวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-3805940
21 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ นาง กัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-6493564
22 บ้านหนองบัวน้อย นาง พนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6619569
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 4 (พระลับ บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด )
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) นาง นิภาภรณ์ พานิชพันธุ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8657821
2 พระคือหนองโพธิ์วิทยา นาง ปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-3743993
3 บ้านหนองแสงโคกน้อย นาย ทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-6477447
4 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย นาย ภานุพงศ์ นวลบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-0371139
5 บ้านเลิงเปือย นางสาว ศศิลิยา ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-4654411
6 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา นาง ฐิดาพร แยบดี ครู/รก.ผอ.รร. 082-4615026
7 บ้านบึงฉิม       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
8 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน นาย สมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5490725
9 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ นาย สันติ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8644084
10 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ นาย เจนณรงค์ วิธีดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-2607818
11 บ้านดอนบม  นาง วิเมลือง ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-8509012
12 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา นาย ธีรเชษฐ์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-0717511
13 บ้านสะอาด นาย สุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-7901501
14 บ้านกอก นาย อัมพร ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-0852307
15 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง นาย พันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7684587
16 บ้านโคกฟันโปง นาย สายยนต์ แก้วแสนเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-7431425
17 บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) นาย ประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7399539
18 บ้านหนองขามประชาบำรุง นาง กิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-0378973
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 5 (พระลับ บึงเนียม เมืองเก่า บ้านเป็ด)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ชุมชนบ้านท่าพระ นาย สุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-1031292
2 ชุมชนบ้านท่าพระ นาย รณกร นนท์ยะโส รองผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2271531
3 บ้านท่าพระเนาว์ นาย ชัยทอง พันสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-4891926
4 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน นาย พิทักษ์ อุดมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6646181
5 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) นาย ทองคำ แสงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5606729
6 บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) นาง กัญภร หน่อสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
7 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ นาย ศุภชัย ดวงอัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-6234391
8 บ้านห้วยเตยพัฒนา นาย รุ่งเรือง ชัยน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน 090-5798752
9 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา นาย นราวุธ รามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-8173640
10 บ้านดอนหันวิทยาสาร นาย นราวุธ รามศิริ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-8173640
11 บ้านโนนเขวา นางสาว จุไรพร สาวิกันย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-8454062
12 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง นาย เชวงศักดิ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-1520343
13 บ้านสว่างมรรคา       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
14 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ นาย เจตน์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-9540671
15 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ นาย สมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-9440702
16 บ้านโคกสูงวิทยาคม นาย บุญหลาย หวานเพราะ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8513185
17 บ้านทองหลาง นาง มนัส เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6620517
18 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล นาย บุญหลาย หวานเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-8513185
19 บ้านหนองคู นาย พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 093-1136333
20 บ้านเหล่านางาม ว่าที่ ร.ต. มานพ อานจันทึก รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-7119879
21 บ้านเหล่านาดี ว่าที่ ร.ต. มานพ อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-7119879
22 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) นาย ภมร สุรพงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7390684
23 บ้านดอนหญ้านาง       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
24 บ้านป่าสังข์หนองฮี นาง พัชรินทร์ กุลสังสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน 064-5500389
25 บ้านป่าเหลื่อม นาง พัชรินทร์ กุลสังสาร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 064-5500389
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 6  (ในเมือง 1 อนุบาลขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 อนุบาลขอนแก่น นาย ประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-5987893
2 อนุบาลขอนแก่น นาย สมนึก อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4222381
3 อนุบาลขอนแก่น นาย นิรุจน์ นครศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน 098-1032241
4 อนุบาลขอนแก่น นาย ศักดา มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 083-1442218
5 อนุบาลขอนแก่น นาย ศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 093-3259150
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 7  (ในเมือง 2 สนามบิน)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สนามบิน       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
2 สนามบิน นาย สมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน 099-1696111
3 สนามบิน นาง กุลปรียา กากแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน 095-8641461
4 สนามบิน นางสาว อินทุอร โควังชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน 064-2641553
5 สนามบิน นาย อรรคพร จอมคำสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 098-5552449
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 8    บ้านฝางเหนือ  (บ้านฝาง หนองบัว โคกงาม ป่าหวายนั่ง)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 สระแก้วราษฎร์บำรุง นาย ชัยณรงค์ ไชยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน 085-4651989
2 ดอนหันประชารัฐศึกษา นาง เพ็ญศรี พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2356369
3 บ้านแก่นเท่า นาง วาลย์พัชนีย์ บุณยะเวศ รก. ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-7167989
4 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา นาง นงนุช บรรทุมพร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 062-3385553
5 ชุมชนบ้านหนองบัว  นาย พสิษฐ์ อมรเชษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7494348
6 บ้านบะยาว นาย สราวุธ รุณชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-0613125
7 บ้านโสกม่วงดอนดู่ นาย สุขุม ทินนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-4220601
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ นางสาว วิไลพร ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-4945324
9 บ้านโคกกว้าง นาย สุวัฒน์ นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-6505679
10 บ้านโนนค้อ นาย อานุภาพ พานพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-1912474
11 โคกงามวิทยาคาร นาย บุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 097-9529898
12 บ้านคำหญ้าแดง นาย ภักดี บริบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2321211
13 บ้านโสกแต้ นาย ศรีธน แสงศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน 093-4108991
14 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด นางสาว ณัฐชล เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการโรงเรียน 086-2263178
15 บ้านป่าหวาย นาย นิคม ศิลปักษา รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-2605189
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 9    บ้านฝางใต้  (บ้านฝาง โนนฆ้อง บ้านเหล่า ป่ามะนาว)
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ชุมชนบ้านฝาง นาย เพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-7296262
2 ชุมชนบ้านฝาง นาย วิทยา แสนแป้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 090-5763167
3 ห้วยหว้าวิทยาคม นาย วรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-2667520
4 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง นาย วรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-2667520
5 พงษ์ภิญโญ 2 นาย พงษ์พุทธ ศรีโยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 082-6156250
6 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร นาย อุทัย คงอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน 065-9734896
7 หินฮาวคุรุประชาสรรค์       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
8 หนองชาดพิทยาคม นางสาว จารุณี ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-1033913
9 เขื่อนกระพี้ศึกษา นางสาว จารุณี ผาสุข รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-1033913
10 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ นาย ปราโมทย์ ศรีชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-5759662
11 ไตรมิตรวิทยาคาร นาง เกษณี บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-5741769
12 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี นาย ประจักร์ ราทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-3891389
13 บ้านค้อ นาย ประจักร์ ราทะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 084-3891389
14 บ้านกระเดื่อง นาง บุษกร หวานเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-3630072
15 หินกองวิทยา นางสาว จุฑามาศ อินนามเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-0511662
16 บ้านหนองคลอง นาง ชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 063-3989395
17 บ้านวังโพน นาย วชิรวิทย์ สุราสา ผู้อำนวยการโรงเรียน  
18 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว นาง ธราภรณ์ จิตรสม ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-9685315
19 แก่นเท่าพัฒนศึกษา นาย สงวน โสตา ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-6005915
             
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 10    พระยืน ขามป้อม บ้านโต้น หนองแวง พระบุ
ที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง โทรศัพท์
1 ชุมชนบ้านพระยืน นาย พรชัย บุญยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน 091-0528798
2 บ้านแก่นประดู่       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
3 บ้านนาล้อม นาย ฤาชัย สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  
4 บ้านป่าส่าน นาง นิศา รู้จัก ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-5731288
5 บ้านโนนบ่อ นาย อัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-1521182
6 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นาย สุวรรณ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน  
7 บ้านป่าหม้อหนองคู นาย ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน 098-1649571
8 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง นาย โอภาส สิงห์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน 094-2914129
9 บ้านชาด นาย ประยงค์ พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน 089-8412656
10 บ้านบ่อแก นาย บัญชา ละมุลตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-3445557
11 บ้านโจดใหญ่       ผู้อำนวยการโรงเรียน  
12 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา นาย สุริยา ฤาชากูล ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-9739564
13 บ้านดงกลาง นาย วิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-1692560
14 บ้านดงเก่า นาย วิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียน 095-1692560
15 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น นาย สมคิด กัญญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 081-3916393
16 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นาย สิทธิชัย เขจรไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-2630387
17 หนองโพธิ์ประชานุกูล นาย วิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 080-8295840
18 บ้านโจดศรีวิชัย นางสาว กฤษติญากรณ์ บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน 088-4520520
19 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท นาย กรกช วรรณไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน 061-9699788
 
 
 
1). ไฟล์ 25-01-2022-11-17-29_1902965131.xlsx
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่